Privacy statement en cookiebeleid D2-PC

Laatste update: 8 februari 2023

D2-PCverzamelt persoonsgegevens. Ook als je deze website bezoekt verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze Privacy Verklaring en cookie statement. Het geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Je privacy is voor D2-PC van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkings-verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is D2-PC, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30206080, gevestigd aan het Veldzigt 2A, 3454 PW Utrecht, per telefoon bereikbaar op 030 227 0002, per mail bereikbaar op info@d2-pc.nl of middels het contactformulier op deze website.

Functionaris Gegevensbescherming

D2-PC heeft Danny Dikker als Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Rechtsgronden

D2-PC verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt D2-PC persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je een aanvraag hebt ingediend. In zo’n geval verzoekt D2-PCwaar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Verwerkte gegevens

D2-PC maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina’s die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je:

 • een contactformulier verzend;
 • een contactverzoek verzend;
 • een aanvraag via de website indient;
 • je inschrijft voor de nieuwsbrief;
 • een e-mail aan ons stuurt.

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • je voornaam en/of achternaam;
 • het bedrijf dat je bestuurt, danwel waar je voor werkt;
 • je contactgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer en postadres;
 • je persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in het bericht dat je verstuurt middels onze contactformulieren;

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. D2-PC houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van de websitebezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina’s je binnen de websites hebt bezocht om de website te kunnen verbeteren.

We gebruiken je voornaam en/of achternaam, contactgegevens en persoonsgegevens voor administratieve en communicatieve doeleinden, bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier hebt ingezonden of een contactverzoek hebt achtergelaten. Je een aanvraag hebt ingediend. Of om op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen waarbij je kunnen bijhouden of je deze opent.

We gebruiken je IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s je van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics. Wij verzamelen deze IP-adressen geanonimiseerd voor statistische doeleinden, om het gebruik van de website te analyseren.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per 26 maanden opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor jou en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan. Hoe cookies precies werken en welke we gebruiken, lees je in ons cookiebeleid.

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 26 maanden na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, LinkedIn, YouTube en MailChimp kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

D2-PC verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Afhandelen bestellingen en aanvragen

Wanneer je bij ons een bestelling of aanvraag plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen, danwel om hierover contact met je op te nemen.

 

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer en IP-adres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling of aanvraag is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

 

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, IP-adres, NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

 

Verzenden van nieuwsbrieven, e-books en whitepapers

Wij hebben een nieuwsbrief, e-books en whitepaper (samengevat als "content") en je wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees om deze content naar je op te sturen. In de content lees je praktische tips, nieuwtjes en informatie over zowel onze producten en diensten als meer algemeen.

 

Hiervoor gebruiken wij je emailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, IP-adres, en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je je voor deze dienst afmeldt.

 

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Een abonnement afsluiten

Je kunt bij onze website D2-PC je je gegevens achterlaten om je aan te melden voor een abonnement om je IT geregeld te krijgen. Om zo'n aanvraag in te dienen en succesvol af te handelen, vragen wij om je persoonsgegevens.

 

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

 

Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

 

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:  

 • Per post;
 • Per e-mail;
 • Via social media;
 • Per telefoon.

 

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. D2-PC geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Rechten van betrokkene

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt bij D2-PC een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je gegevens. Als D2-PC je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kun je contact opnemen met D2-PC op privacy@d2-pc.nl. D2-PC zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal D2-PC de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Indien D2-PC niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan D2-PC de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Nader gespecificeerd heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, dat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

In beginsel zullen wij binnen vier weken op je verzoek reageren. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als je jouw gegevens niet achterlaat op onze website, kunnen wij uiteraard geen opvolging geven aan vragen en kunnen wij geen contact opnemen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde voor het stellen van vragen of het boeken van onze diensten.

Als je meent dat D2-PC handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG). Dit kan via deze link.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij D2-PC geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft D2-PC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt D2-PC gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. D2-PC heeft het recht om dat te doen. Wij raden je aan om deze Verklaring af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

D2-PC maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheel te zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van D2-PC wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat, zoals een computer, tablet of smartphone.

In eerste plaats maakt D2-PC gebruik van cookies met een louter technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen, zodat D2-PC de website kan optimaliseren.

Daarnaast gebruikt D2-PC cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat D2-PC je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Ook worden er door derden via de website van D2-PC cookies geplaatst, bijvoorbeeld door social media bedrijven. Als je geen cookies accepteert, gebruiken we alleen cookies die nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werking van ons contactformulier.

D2-PC

Soorten cookies

1 Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat je de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van je taalvoorkeur of je cookievoorkeuren nadat je de cookiemelding hebt geweigerd of geaccepteerd, zodat we niet elke keer dezelfde vraag hoeven te stellen. We gebruiken functionele cookies ook voor het uitlezen van je browserinstellingen om deze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven.

2 Analytische cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s, het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s, het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt, het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven, het optimaliseren van de website.

3 Tracking cookies

Dit zijn cookies die worden gebruikt om je surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor jou gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat je via deze site bestanden opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube. Als je via deze site een YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij je.

Op deze website zijn de volgende analytics en/of tracking cookies geplaatst:

Google AdWords Conversion

Geldigheid: minimaal 3 maanden

Waarvoor: Onze website maakt gebruik van ‘Google AdWords’ en in het kader daarvan vindt Conversion-Tracking plaats. De cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt.

Google Tag Manager

Geldigheid: minimaal 3 maanden

Waarvoor: Google Tag Manager is een tool waarmee wij tags (ook wel scripts of codes) kunnen toevoegen aan de website. Google Tag Manager is gebouwd om aan onze tag behoeftes te voldoen en het werkt met Google en non Google website tags.

LinkedIn Pixel

Geldigheid: minimaal 3 maanden

Waarvoor: Deze cookie, die ook bekend is als LinkedIn InsightTag wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op LinkedIn. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens je bezoek aan onze website. LinkedIn kan deze informatie aan derden verschaffen indien LinkedIn hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens LinkedIn verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Zie voor meer informatie de Privacy Policy van LinkedIn.

Google Analytics

Op onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst.

Geldigheid: minimaal 3 maanden

Waarvoor: Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, samen met het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Hier vind je ook het privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen leveren en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Overige / Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, komt het voor dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. De embedded elementen kunnen door D2-PC geplaatst worden. Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. We kunnen gegevens van derden opvragen bij desbetreffende partijen, maar zijn afhankelijk van hun reactie. Stuur dan een e-mail naar: privacy@d2-pc.nl.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de browser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Verwijderen van cookies

Wil je geen cookies installeren, dan kun je dit in je browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie en/of instellingen van je browser.

Wijzigingen en contact

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Wij raden je daarom aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@d2-pc.nl.

Contactgegevens

D2-PC

Veldzigt 2A

3454 PW Utrecht

privacy@d2-pc.nl

030 227 0002